Kolofík slaví s Opavou!

Aktuálně

Tento pátek, 24. 5. 2024, se uskuteční slavnostní průvod k oslavě 800. výročí založení města Opava. Kolofík bude součástí průvodu a srdečně zveme naše žáky, zaměstnance i sympatizanty, aby se na nás přišli podívat a svou účastí podpořili tuto slavnost! Vždyť již skoro 80 let jsme součástí Opavy. Průvod vyjde z Dolního náměstí v 16:00.