Finální realizace projektu Den země 2023

Aktuálně

Statutární město Opava vyhlásilo soutěž, do které se přihlásil náš domov mládeže s projektem „Oprava a zvelebení místa k setkávání mládeže v areálu školy SŠT Opava Kolofík“.
Projekt byl úspěšný, přinesl nám vítězství a dokonce i finanční prostředky na jeho realizaci.

Společně s ubytovanými žáky jsme opravili a zvelebili místo k setkávání mládeže, které se nachází pod okny školní jídelny v našem malém parčíku. Prostor jsme uklidili, doplnili o ptačí budky a hmyzí domečky. S pomocí pana údržbáře jsme opravili lavičky a opatřili je novým nátěrem. Také jsme vybudovali vyvýšené záhony, které na jaře osadíme bylinkami.