Úvodní obrázek příspěvku s logem školy

Exkurze 3.E Bidfood

Aktuálně

Žáci 3.E se dne 26. 9. 2023 byli seznámit s provozem opavských mrazíren Bidfood s.r.o., případným budoucím zaměstnavatelem našich elektrikářů.