30 let česko-polské spolupráce

Aktuálně

Slavnostní setkání spřátelených škol

Ve středu odpoledne 22. června tohoto roku se uskutečnilo setkání zástupců partnerských středních škol z Opavy a polské Ratiboře. Akci pořádala Střední škola technická – Kolofík, hosté přijeli z   Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 „Mechanik”, jak zní celý název partnerské školy.

Důvodem tohoto milého setkání bylo třicáté výročí vzájemné spolupráce obou škol. V nádherném prostředí Městského domu kultury Petra Bezruče se setkali „staří přátelé“. Zazněly proslovy současných ředitelů i těch, kteří se o to, aby bylo co připomínat, zasloužili nejvíce a před třemi dekádami stáli u zrodu vzájemné spolupráce.

Nejen slova se nesla starobylým sálem. O kulturní stránku setkání se postarali studenti a učitelé Církevní konzervatoře Německého řádu v Opavě, jejichž umělecké vystoupení bylo odměněno zaslouženým potleskem.

Další část programu se už odehrála v uvolněné, neformální atmosféře, kdy pedagogové a činovníci škol sdíleli své zkušenosti s kolegy z poza hranice u výtečného rautu. Věřme, že toto setkání nebylo posledním a dobré vztahy mezi oběma školami budou nadále vzkvétat.